Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Δελτίο τύπου προς την επιτροπή κατοίκων κατά της καύσης καλωδίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Μοσχάτο, 11/11/11
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Έδρα: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ. 18345 Τηλ. Κέντρο: 213 20 19 600, FAX: 210 9416154
Αριθ. Πρωτ.: ………31319…………………..

ΠΡΟΣ: Επιτροπή κατοίκων κατά της Καύσης καλωδίων

Σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής κατοίκων κατά της καύσης των καλωδίων, έχω να επισημάνω τα παρακάτω:

Το θέμα της καύσης των καλωδίων είναι για την Δημοτική μας αρχή πρώτο σε προτεραιότητα, αφού αφορά την υγεία των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την προστασία των ίδιων των Roma.

Για το λόγο αυτό τέθηκα επικεφαλής της επιτροπής, παρευρέθηκα σ΄ όλες τις συναντήσεις και η προσπάθεια αυτή αναγνωρίστηκε από την ίδια την Γ. Γραμματέα
Περιβάλλοντος κα Καραβασίλη, με αποτέλεσμα να φθάσουμε σ΄ ένα σημείο όπου
φαίνεται κάποια λύση.

Αυτή η λύση αποτυπώνεται και στο σχέδιο συνεργασίας που σας παραθέτω
παρακάτω, το οποίο προήλθε από την προσπάθεια που έγινε όλο αυτό το διάστημα
και θα έλθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

«Το ΥΠΕΚΑ και οι Δήμοι Αθήνας και Μοσχάτου-Ταύρου προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους για την οριστική διακοπή της καύσης καλωδίων βάσει κοινά αποδεκτών προτεραιοτήτων και χρονοδιαγράμματος,

1. αναγνωρίζοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση και την διακινδύνευση της
δημόσιας υγείας στις περιοχές Αθήνας και Ταύρου που προκαλείται από την
καύση καλωδίων στον καταυλισμό των ΡΟΜΑ

2. αναγνωρίζοντας τα προβλήματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα
που έχουν δημιουργηθεί στον/από καταυλισμό

3. συνεκτιμώντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και προκειμένου να δρομολογήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

1. Συνεργάζονται συστηματικά για τον έλεγχο της ροής των αποβλήτων από
τον ΕΟΕ ΣΑΠ (Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
και Άλλων Προϊόντων) και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων

2. Διενεργούν κοινούς στοχευμένους ελέγχους στα σκραπατζίδικα της περιοχής από μεικτά κλιμάκια των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των Επιθεωρητών Υγείας και των συναρμόδιων περιφερειακών και δημοτικών υπηρεσιών ελέγχου

3. Υλοποιούν πιλοτικό Πρόγραμμα για την υποδοχή υλικών προς ανακύκλωση, μεταξύ των οποίων και καλωδίων και λοιπών ,μεταλλικών υλικών και ειδικότερα δημιουργούν «Πράσινα Σημεία», με τον απαραίτητο εξοπλισμό στους Δήμους Αθήνας και Μοσχάτου-Ταύρου, νόμιμα αδειοδοτημένα, προκειμένου να ενταχθούν και οι ΡΟΜΑ σε νόμιμο σύστημα ανακύκλωσης.

Με τον τρόπο αυτό θα περιορισθεί το φαινόμενο της καύσης καλωδίων, θα ελέγχονται οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που διακινούνται και θα καταγράφονται οι πολίτες και ΡΟΜΑ που θα παραδίδουν τα υλικά μέσω της θέσπισης «κάρτας συνεργασίας με το δημοτικό πράσινο σημείο»

4. Ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους ΡΟΜΑ για την υλοποίηση των Πράσινων Σημείων και τους κινδύνους από την καύση των καλωδίων με συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν εμπειρία στα θέματα ανακύκλωσης ή/και υλοποιούν προγράμματα με ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

5. Αναπτύσσουν συνεργασία με τους τελικούς αποδέκτες (βιομηχανίες μετάλλων)

6. Τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου των σκραπατζίδικων

7. Αναπτύσσουν διαδημοτική συνεργασία για την αποτροπή της μεταφοράς εγκατάστασης νέων σκραπατζίδικων σε όμορους δήμους

8. Προωθούν σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης που έχει προκληθεί στο έδαφος και στα νερά, καθώς και τη λήψη μέτρων αποκατάστασης.

9. Συνεργάζονται στενά για την υγιεινή και ασφαλή στέγαση και διαβίωση των ΡΟΜΑ σε κατάλληλη περιοχή (μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ) σε χώρο που θα υποδειχτεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

10. Επισπεύδουν τις διαδικασίες για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων επικίνδυνων και μη αποβλήτων σε σημεία των Δήμων με προτεραιότητα τη νόμιμη, κατά νόμο, απομάκρυνση επικίνδυνων, τοξικών υλικών, που βρίσκονται στο μη λειτουργών εργοστάσιο της HELLASFOAM και μεριμνούν για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.

11. Συνεργάζονται για την έκδοση απόφασης απαγόρευσης της καύσης των
καλωδίων και οποιασδήποτε διακίνησής τους.»

Τέθηκαν όμως κάποια θέματα που χρήζουν προσοχής:

Ανακοίνωση σχετικά με την αλλαγή χλοοτάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου

ΠΡΟΣ: Γονείς-Κηδεμόνες και πολίτες για την αλλαγή χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μοσχάτου

Αγαπητοί γονείς και συμπολίτες,

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό στις δύσκολες εποχές που διανύουμε τη δυνατότητα των νέων
να αθλούνται και να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες άθλησης. Για τη Δημοτική μας αρχή που έχει αναλάβει πριν από 10 μήνες, αποτελούν βασική προτεραιότητα οι χώροι και οι αθλητικές υποδομές.

Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να επισημάνω ότι θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση για
σύνθετα ζητήματα που αποτελούν θέματα προς επίλυση για πολλά χρόνια και λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους.

Συγκεκριμένα αναφέρω για την αλλαγή χλοοτάπητα στο γήπεδο του Μοσχάτου, εκπονήθηκε
μελέτη αξίας 467.000€ και υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Εκτέλεσης έργων, για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, με τίτλο: «Αποξήλωση και αντικατάσταση συνθετικού Χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Δ.Κ. Μοσχάτου»

Έχουμε μάλιστα τη διαβεβαίωση από την Περιφέρεια ότι θα ενταχθεί στο πρόγραμμά της. Το έργο ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες και θα υλοποιηθεί το συντομότερο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για το λόγο αυτό, ένα τέτοιο σημαντικό έργο μεγάλης κλίμακας και υψηλού κόστους δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ούτε με καταγγελίες στα ιστολόγια, ούτε με επικλήσεις όπως στο τίτλο της επιστολής σας «Να αλλάξει τώρα ο χλοοτάπητας».

Για όλα τα θέματα χρειάζονται λύσεις που απαιτούν σχέδιο, προγραμματισμό και νόμιμες διαδικασίες. Να είστε σίγουροι ότι η ανάπτυξη του αθλητισμού και η ασφάλεια των αθλουμένων αποτελούν και για εμάς σημαντική προτεραιότητα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Ανδρέας Γ. Ευθυμίου

1 Επισυνάπτεται η υποβολή του αιτήματος ένταξης έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργων Περιφέρειας Αθηνών

Προγράμματα αθλοπαιδιών σε σχολεία Μοσχάτου και Ταύρου

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Προγράμματα αθλοπαιδιών για τα παιδιά όλων των δημοτικών σχολείων του Δήμου

Μπάσκετ-βόλλεϋ-πινγκ-πονγκ και χάντμπολ

Έναρξη Δευτέρα 14 Νοεβρίου 2011


Ο Αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παιδείας. Η σωματική άσκηση συμβάλει άμεσα στην οργανική και ψυχική προαγωγή των νέων, στοιχεία απαραίτητα για την πνευματική τους ανάπτυξη.

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου μέσω του Τομέα Αθλητισμού, ξεκινά ένα πρότυπο πρόγραμμα, τις «Ανοιχτές αυλές».

Αποτελεί βασική προτεραιότητά μας η ανάπτυξη του αθλητικού τομέα και ιδιαίτερα του μαζικού, μαθητικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού. Έτσι, σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά που φοιτούν στα Δημοτικά σχολεία του Δήμου μας και είναι εντελώς δωρεάν.

Οι «Ανοιχτές αυλές» απευθύνονται σε παιδιά 6-12 χρονών. Συνδυάζουν την κινητική προσαρμοστικότητα, τη διαμόρφωση της σωματικής διάπλασης και της πνευματικής
καλλιέργειας, καθώς και τη διαμόρφωση του αθλητικού χαρακτήρα και συνείδησης των
παιδιών.

Στα πλαίσια του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές της πόλης μας να γνωρίσουν τα πιο δημοφιλή και μη, ολυμπιακά αθλήματα, υπό την επίβλεψη έμπειρων και εξειδικευμένων καθηγητών φυσικής αγωγής.

Αθλήματα όπως ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΕΪ, ΧΑΝΤΜΠΟΛ και ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ, διδάσκονται σε σχολικές αυλές και αίθουσες των σχολείων τόσο της περιοχής του Μοσχάτου όσο και του Ταύρου.

Σκοπός μας είναι μέσα από αυτό το πρόγραμμα να ενεργοποιήσουμε αθλητικά όλους τους μαθητές των σχολείων μας και να τους κεντρίσουμε το ενδιαφέρον, ώστε να ασχοληθούν πιο ενεργά με την άθληση-άσκηση.

Στην προσπάθειά μας αυτή σας προτρέπουμε και σας καλούμε να γίνετε αρωγοί με
την συμμετοχή των παιδιών σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου
Ανδρέας Γ. Ευθυμίου

Δείτε τα θέματα του Δημοτικού συμβουλίου Μοσχάτου Ταύρου την Παρασκευή 11/11

Καλείστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου - Ταύρου την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011 και Ώρα: 17:30 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κοραή 51)


Δείτε τα θέματα

Στις 5.30 μ.μ πριν από τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθεί το θέμα για το χαράτσι της ΔΕΗ ( πατήστε εδώ )

Για να δείτε τα θέματα σε πραγματικό μέγεθος πατήστε επάνω τους