Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Δελτίο τύπου προς την επιτροπή κατοίκων κατά της καύσης καλωδίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Μοσχάτο, 11/11/11
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Έδρα: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ. 18345 Τηλ. Κέντρο: 213 20 19 600, FAX: 210 9416154
Αριθ. Πρωτ.: ………31319…………………..

ΠΡΟΣ: Επιτροπή κατοίκων κατά της Καύσης καλωδίων

Σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής κατοίκων κατά της καύσης των καλωδίων, έχω να επισημάνω τα παρακάτω:

Το θέμα της καύσης των καλωδίων είναι για την Δημοτική μας αρχή πρώτο σε προτεραιότητα, αφού αφορά την υγεία των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την προστασία των ίδιων των Roma.

Για το λόγο αυτό τέθηκα επικεφαλής της επιτροπής, παρευρέθηκα σ΄ όλες τις συναντήσεις και η προσπάθεια αυτή αναγνωρίστηκε από την ίδια την Γ. Γραμματέα
Περιβάλλοντος κα Καραβασίλη, με αποτέλεσμα να φθάσουμε σ΄ ένα σημείο όπου
φαίνεται κάποια λύση.

Αυτή η λύση αποτυπώνεται και στο σχέδιο συνεργασίας που σας παραθέτω
παρακάτω, το οποίο προήλθε από την προσπάθεια που έγινε όλο αυτό το διάστημα
και θα έλθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

«Το ΥΠΕΚΑ και οι Δήμοι Αθήνας και Μοσχάτου-Ταύρου προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους για την οριστική διακοπή της καύσης καλωδίων βάσει κοινά αποδεκτών προτεραιοτήτων και χρονοδιαγράμματος,

1. αναγνωρίζοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση και την διακινδύνευση της
δημόσιας υγείας στις περιοχές Αθήνας και Ταύρου που προκαλείται από την
καύση καλωδίων στον καταυλισμό των ΡΟΜΑ

2. αναγνωρίζοντας τα προβλήματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα
που έχουν δημιουργηθεί στον/από καταυλισμό

3. συνεκτιμώντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και προκειμένου να δρομολογήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

1. Συνεργάζονται συστηματικά για τον έλεγχο της ροής των αποβλήτων από
τον ΕΟΕ ΣΑΠ (Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
και Άλλων Προϊόντων) και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων

2. Διενεργούν κοινούς στοχευμένους ελέγχους στα σκραπατζίδικα της περιοχής από μεικτά κλιμάκια των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των Επιθεωρητών Υγείας και των συναρμόδιων περιφερειακών και δημοτικών υπηρεσιών ελέγχου

3. Υλοποιούν πιλοτικό Πρόγραμμα για την υποδοχή υλικών προς ανακύκλωση, μεταξύ των οποίων και καλωδίων και λοιπών ,μεταλλικών υλικών και ειδικότερα δημιουργούν «Πράσινα Σημεία», με τον απαραίτητο εξοπλισμό στους Δήμους Αθήνας και Μοσχάτου-Ταύρου, νόμιμα αδειοδοτημένα, προκειμένου να ενταχθούν και οι ΡΟΜΑ σε νόμιμο σύστημα ανακύκλωσης.

Με τον τρόπο αυτό θα περιορισθεί το φαινόμενο της καύσης καλωδίων, θα ελέγχονται οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που διακινούνται και θα καταγράφονται οι πολίτες και ΡΟΜΑ που θα παραδίδουν τα υλικά μέσω της θέσπισης «κάρτας συνεργασίας με το δημοτικό πράσινο σημείο»

4. Ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους ΡΟΜΑ για την υλοποίηση των Πράσινων Σημείων και τους κινδύνους από την καύση των καλωδίων με συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν εμπειρία στα θέματα ανακύκλωσης ή/και υλοποιούν προγράμματα με ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

5. Αναπτύσσουν συνεργασία με τους τελικούς αποδέκτες (βιομηχανίες μετάλλων)

6. Τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου των σκραπατζίδικων

7. Αναπτύσσουν διαδημοτική συνεργασία για την αποτροπή της μεταφοράς εγκατάστασης νέων σκραπατζίδικων σε όμορους δήμους

8. Προωθούν σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης που έχει προκληθεί στο έδαφος και στα νερά, καθώς και τη λήψη μέτρων αποκατάστασης.

9. Συνεργάζονται στενά για την υγιεινή και ασφαλή στέγαση και διαβίωση των ΡΟΜΑ σε κατάλληλη περιοχή (μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ) σε χώρο που θα υποδειχτεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

10. Επισπεύδουν τις διαδικασίες για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων επικίνδυνων και μη αποβλήτων σε σημεία των Δήμων με προτεραιότητα τη νόμιμη, κατά νόμο, απομάκρυνση επικίνδυνων, τοξικών υλικών, που βρίσκονται στο μη λειτουργών εργοστάσιο της HELLASFOAM και μεριμνούν για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.

11. Συνεργάζονται για την έκδοση απόφασης απαγόρευσης της καύσης των
καλωδίων και οποιασδήποτε διακίνησής τους.»

Τέθηκαν όμως κάποια θέματα που χρήζουν προσοχής:


1. Το χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των Roma από την περιοχή.

2. Η αδειοδότηση του «Πράσινου Σημείου», (θέμα που είχα θέσει και εγώ από την πρώτη στιγμή). Ο χώρος όπου θα εγκαθίστατο το «πράσινο σημείο» θα έπρεπε να είναι νόμιμα αδειοδοτούμενο για να μη δημιουργηθούν άλλα σοβαρότερα προβλήματα, ανοίγοντας έτσι κερκόπορτες στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή του «Ελαιώνα».

3. Ένα άλλο θέμα που προκύπτει είναι ποιοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι διαμένοντες στον καταυλισμό ή και όσοι προέρχονται από άλλες περιοχές;

4. Όσον αφορά τη νομική-δικαστική πτυχή του θέματος, η νομική υπηρεσία μελετά με προσοχή την αντιμετώπισή του για να μην έχει ατυχή εξέλιξη και δεν υπάρξει αποτέλεσμα.

5. Έχουμε ζητήσει να τεθεί το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Επίσης, αγωνιζόμαστε για την απομάκρυνσή του εργοστασίου Hellafoam που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Αθηναίων και έχουμε ενημερώσει όλες τις υπηρεσίες για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Πρέπει να τονίσουμε ότι κερδήθηκαν όλες οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν το κλείσιμο των σκραπατζίδικων και ήδη απομένει η τυπική διαδικασία κλεισίματος άλλων δύο. Οι υπηρεσίες του Δήμου ενεργούν συνεχείς ελέγχους είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελίες των κατοίκων.

Θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι έχουμε φτάσει σ΄ ένα πολύ καλό σημείο μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, από τότε που ανέλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή. Πάντα σε συνεργασία με την επιτροπή κατοίκων που παλεύει χρόνια και προσφέρει πολλά.

Πιστεύω θα συμφωνείτε ότι αυτή η δημοτική αρχή είναι από την πρώτη στιγμή
μαζί στον αγώνα των κατοίκων και συμμετέχει ενεργά στην διαπαραταξιακή
επιτροπή κατά της καύσης καλωδίων μαζί με την παράταξη του κ. Σωπάκη, γεγονός
που και ο ίδιος έχει δηλώσει.

Πραγματικά πιστεύω ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για μία καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Ανδρέας Γ. Ευθυμίου

5 σχόλια:

 1. ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ.ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΤΟ ΒΙΟΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΑ.ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΤΕ ΤΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ,ΕΧΩ ΔΕΙ ΕΓΩ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΦΟΡΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΚΑΥΤΑ ΝΑ ΜΠΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΑΝΕΤΑ,ΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ.ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ.ΓΙΑΥΤΟ ΣΑΣ ΛΕΩ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΙ.ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ ΞΕΡΩ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ,ΠΟΥ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ,ΕΚΕΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ,....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνω απόλυτα με τον 842. Έχουμε γίνει ρατσιστές λόγω της κατάστασης αυτης. Ως πότε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 842 ΒΓΑΛΕ ΚΑΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΣΤΟ SITE ΑΥΤΟ. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ. ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ ΘΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΡΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αντώνη μην απελπίζεσαι.'Εχεις γείτονες που παλεύουν για το πρόβλημα και το γνωρίζεις καλά.Δεν θα το βάλουμε κάτω.Θα τους θυμίζουμε συνέχεια τόσο στην Αθήνα όσο και στο Μοσχάτο οτι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το λύσουν.'Αλλωστε αυτές είναι και οι προεκλογικές τους δεσμεύσεις.Με την Αθήνα βέβαια η επαφή είναι δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη.Θα μας ακούσουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΑΥΡΟΥ13 Νοεμβρίου 2011 - 5:46 μ.μ.

  Η επιστολή-απάντηση του Δημάρχου είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά πρέπει να επισημάνουμε τα παρακάτω:
  (1) Εκτός από τα σκραπατζίδικα όπου τα νομικά αποτελέσματα είναι θετικά (με σημαντική καθυστέρηση), η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ έχει προβεί και σε άλλες καταγγελίες για μια εταιρεία διαχείρισης μπαζών και κάποια "κρυφά" χυτήρια που προβαίνουν σε διαφόρων ειδών καύσεις πλησίον του Β΄ Δημοτικού Σχολείου. Προς το παρόν δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση γι'αυτές τις περιπτώσεις.
  (2) Συμφωνούμε με την υπευθυνότητα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και η νομική του υπηρεσία την άσκηση μηνύσεων σε πολιτικά πρόσωπα και υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όμως, κανείς δεν μπορεί να μας πείσει ότι δεν υπάρχουν ΕΝΟΧΟΙ για τη βάρβαρη καταπάτηση των δικαιωμάτων μας, την ανεπανόρθωτη ζημιά στην υγεία μας, την οικονομική ζημιά που έχει υποστεί η περιοχή (πτώση εμπορικών αξιών ακινήτων, απομάκρυνση υγειών επενδυτών κ.λ.π.)
  (3) Είναι απαραίτητη η περιμετρική φύλαξη του καταυλισμού και η σύλληψη των μαφιόζων που εισάγουν το παράνομο υλικό που καίνε οι ΡΟΜΑ.
  (4)Να προχωρήσουν επιτέλους οι μετρήσεις διοξινών και μικροσωματιδίων και να ανατεθεί υγειονομική μελέτη στα πρότυπα του Ασωπού (αποφάσεις Δ.Σ.).
  (5) Πρέπει να καταγγελθεί η ανεύθυνη στάση και ο χαμαιλέωντισμός του κυρίου Καμίνη που αρνείται να φέρει το θέμα στο Δ.Σ. της Αθήνας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

moschato.tauros.life@gmail.com