Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Πρόταση για τον καταυλισμό των ρομά που απορρίφθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο


Στο Περιφερειακό Συμβούλιο 16-12-2011  για το θέμα των παράνομων καταυλισμών η Αττική Συνεργασία – Όχι στο μνημόνιο κατέθεσε την παρακάτω πρόταση οπου και μας έστειλε προς δημοσίευση:

Πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μόλυνσης στην περιοχή του Ελαιώνα από την καύση καλωδίων στον καταυλισμό Ρομά.

Η περιοχή του Ταύρου εδώ και έξι χρόνια πνίγεται από τον τοξικό καπνό που προέρχεται από την καύση καλωδίων, καταλυτών, σκουπιδιών και άλλων υλικών. 


Ομάδες Ρομά που διαβιούν σε καταυλισμό εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, στα όρια με τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ελαιώνα επιδίδονται σε καύση καλωδίων και άλλων υλικών που περιέχουν μέταλλα (θερμοσίφωνες, ηλεκτρικές συσκευές, μοτέρ, καταλύτες και άλλα) με σκοπό να διαχωρίσουν και να πάρουν το μέταλλο, το οποίο πωλούν σε παράνομες επιχειρήσεις ανακύκλωσης μετάλλων. 

Σημειωτέον, ότι οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν χωρίς άδεια, σε περιοχή γενικής κατοικίας όπου απαγορεύεται η χωροθέτησή τους και συχνά είναι αυτές που προμηθεύουν με τα παραπάνω υλικά τους Ρομά, προκειμένου αυτοί να τα κάψουν για λογαριασμό τους. Από την καύση, έχουμε ως αποτέλεσμα να εκλύονται στην ατμόσφαιρα επικίνδυνες καρκινογόνες ουσίες, όπως διοξίνες και φουράνια, άκρως επικίνδυνες για την υγεία των κατοίκων και προπάντων για την υγεία των παιδιών.


Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πολλοί κάτοικοι έχουν δραστηριοποιηθεί μέσα από την Επιτροπή Κατοίκων Ταύρου για το Σταμάτημα της Καύσης Καλωδίων και έχουν θέσει το θέμα σε όλους τους συναρμόδιους για τη λύση του φορείς. Μάλιστα η Ειδική Γραμματέας ΥΠΕΚΑ κα Καραβασίλη έχει επεξεργαστεί πρόγραμμα, που μπορεί να οδηγήσει στο σταμάτημα της καύσης.

Όμως  πέρα από το περιβαλλοντικό πρόβλημα υπάρχει και πρόβλημα υγείας, που η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να αντιμετωπίσει.

Τι προτείνουμε:

1.   Ένα ριζικά νέο σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων.

·         Διαμόρφωση πολιτικών και σχεδίων πρόληψης, μείωσης των απορριμμάτων και επαναχρησιμοποίησης υλικών, διαχωρισμού των επικίνδυνων αποβλήτων,  με υιοθέτηση οικονομικών και κοινωνικών εργαλείων και ενσωμάτωση τους στις τομεακές πολιτικές.

·         Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής αναφοράς και συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους.

·         Άμεση θεσμοθέτηση διαδικασιών συντονισμού – αξιολόγησης του συστήματος διαχείρισης σε κάθε επίπεδο (δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων, έλεγχος και παρακολούθηση της αποδοτικότητας όλων των επιμέρους ιδιωτικών και δημοσίων, στο πλαίσιο του συστήματος), διορθωτικές παρεμβάσεις και ανάπτυξη δημοσίου ελεγκτικού μηχανισμού με συντονισμό σε κάθε επίπεδο.

2.   Προτεραιότητα στις δράσεις σε επίπεδο δήμου, γειτονιάς, χώρων εργασίας και κατοικίας με σκοπό:


Την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση υλικών, μέσω της διαλογής στη πηγή, της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης μικρής κλίμακας και της ανάπτυξης δικτύου συλλογής ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (πχ. επικίνδυνα).  

Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπεται η ανάπτυξη :

Καθέτων δράσεων:

·         Ανάπτυξη της κομποστοποίησης σε οικιακό, επιχειρησιακό και δημοτικό επίπεδο.
·         Επέκταση των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή (χαρτί αλουμίνιο, γυαλί) με υποχρεωτική συμμετοχή υπηρεσιών, σχολείων, επιχειρήσεων και πλήρη ανάπτυξη του συστήματος των 4 κάδων.

·         Ριζική αναθεώρηση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, με ενσωμάτωση των δράσεων και των πόρων της ΕΕΑΑ στο σύστημα διαλογής στην πηγή των ΟΤΑ.

·         Επέκταση των σημείων συλλογής των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα στους πολίτες.

·         Δημιουργία πράσινων σημείων συγκέντρωσης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση. 

·         Προγράμματα χωριστής συλλογής  ειδικών αποβλήτων με υποχρεωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων.

Οριζόντιων δράσεων:

·         Ενημέρωση, προβολή και παροχή εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης.
·         Κοινωνικές δράσεις και επιλογή τιμολογιακών μέτρων για την προώθηση προϊόντων που παράγουν λιγότερα απόβλητα.
·         Κίνητρα προς τον πολίτη για συμμετοχή στα συστήματα διαλογής στην πηγή και εναλλακτικής διαχείρισης.
·         Οικονομική κα θεσμική ενίσχυση δραστηριοτήτων στον τομέα «επαχρησιμοποίηση υλικών – ανάκτηση υλικών».

3.   Ειδικά για το πρόβλημα με τον καταυλισμό Ρομά στον Ελαιώνα.
Με άμεσο στόχο την παύση της  καύσης καλωδίων και άλλων επικίνδυνων υλικών  προτείνουμε:

·         Την ένταξη των Ρομά σε ένα νόμιμο πλαίσιο ανακύκλωσης με βάση την λειτουργία πράσινου σημείου, σύμφωνα με τον παραπάνω σχεδιασμό.
·         Διασφάλιση της υγείας των κατοίκων της περιοχής και των Ρομά. Πρόγραμμα εμβολιασμών των παιδιών Ρομά του καταυλισμού. Ενίσχυση των προγραμμάτων για ένταξη των παιδιών στην δημόσια εκπαιδευτική διαδικασία. Υδροδότηση του πρόχειρου καταυλισμού και βελτίωση των συνθηκών επιβίωσης  μέχρι την μετεγκατάσταση.  

·         Αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων και της παραοικονομίας. Αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεων για την λειτουργία επιχειρήσεων ανακύκλωσης μετάλλων και συστηματικός έλεγχος και κλείσιμο των παράνομων σκραμπατζίδικων. 

·         Μετεγκατάσταση των Ρομά σε χώρο που θα πληροί κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων κατασκήνωσης των νομάδων  στις Περιφέρειες σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες.  (Οδηγία 2000/43/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον νόμο 3304/2005).

Δυστυχώς η πρόταση της Αττικής Συνεργασίας – Όχι στο μνημόνιο απορρίφθηκε από τον περιφερειάρχη κ Σγουρό και τις παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλίου, που αναφέρονται στους πολιτικούς χώρους της συγκυβέρνησης  ΠΑΣΟΚ – ΝΔ - ΛΑΟΣ. 

Η απόφαση τελικά του περιφερειακού συμβουλίου είναι να ξανασυζητηθεί το θέμα σε εύλογο (;) χρόνο και μέχρι τότε οι κάτοικοι του Ταύρου και του Βοτανικού θα ζουν αναπνέοντας καρκινογόνα αέρια από την καύση του πλαστικού.

Να σημειώσουμε εδώ οτι στο περιφεριακό συμβούλιο παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου Άνδρέας Ευθυμίου αλλά και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ταύρου Πέτρος Καραφωτιάς.

4 σχόλια:

 1. Απορρίφθηκε η πρόταση της Καραβασίλη και την επιτροπής Ταύρου που θέλουν την παραμονή με άλλες συνθηκες βέβαια των ΡΟΜΑ στον Βοτανικό και σε επέκταση τον Ταύρο. Ευτυχώς!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ενώ το να παραμένει ο καταυλισμός όπως είναι και με την καύση σε καθημερινή βάση είναι καλύτερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλό θα είναι για μια φορά αυτοί που μας κυβερνούν να αφήσουν τα πολιτικά παιχνίδια και να σκεφτούν λίγο την ουσία. Πώς εμείς οι κάτοικοι του Ταύρου επιβιώνουμε δίπλα σ'αυτό τον καταυλισμό και τους κινδύνους που απειλούν την υγεία και τη ζώη μας. Πότε θα αναλάβουν πια την ευθύνη των πράξεών τους; Τι περιμένουν; Δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο; Αν απορρίψανε αυτή την πρόταση, τι άλλο έχουν να μας προτείνουν; Να παραμείνει η κατάσταση ως έχει; Να τους μεταφέρουν σε άλλη περιοχή; Ποιος δήμαρχος θα τους δεχτεί στην περιοχή του; Να τους διώξουν από εκεί με τη βία; Μετά θα κάνουμε όλοι το σταυρό μας να μην εγκατασταθούν στα άδεια οικόπεδα που βρίσκονται κοντά στα σπίτια μας;Κάντε κάτι τώρα!!! Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για όλους μας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΝΑΣΑ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ. Ο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ.ΜΠΡΑΒΟ ΔΗΜΑΡΧΕ. ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ.ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΦΟΒΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΡΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ. ΕΧΕΙΣ ΓΙΝΕΙ ΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ,ΜΟΝΗ.ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ,ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

moschato.tauros.life@gmail.com