Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α στον Ταύρο

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών του δράσεων, θα υλοποιήσει δύο επιμορφωτικά προγράμματα στην Αθήνα με τίτλο:

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ». 
 Τα προγράματα θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο διάστημα από 25 Νοεμβρίου 2011 έως και 17 Δεκεμβρίου 2011.
 
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης  Εκπαιδευτών θα συνεχιστεί και το 2012 και οι ημερομηνίες υλοποίησής του θα ανακοινώνονται μέσω του προγραμματισμού του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Στόχος του ΙΝ.ΕΠ. είναι να εκπαιδευτούν όλοι οι εκπαιδευτές που θα δηλώσουν ενδιαφέρον.

Η διαδραστική μέθοδος που ακολουθείται έχει διάρκεια  εκατό (100)  ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε  εξήντα (60) ώρες εκπαιδευτικών συναντήσεων και σαράντα  (40)  ώρες κατ’ιδίαν μελέτης ως εξής:
 
ΗΜΕΡA ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (σε ώρες)

1η συνάντηση (Παρασκευή 25/11/2011, απόγευμα) Tο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων 7
2η συνάντηση (Σάββατο 26/11/2011, πρωί) Θεωρίες μάθησης ενηλίκων  7
Αξιολόγηση γραπτής εργασίας
 3η συνάντηση (Παρασκευή 2/12/2011, απόγευμα) Διεργασία ομάδας Εκπαιδευτικές τεχνικές και Εκπαιδευτικά μέσα 7
4η συνάντηση (Σάββατο 3/12/2011, πρωί) Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας 7
5η συνάντηση (Παρασκευή 8/12/2011,απόγευμα – Σάββατο 9/12/2011, πρωί) Παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών 16
6η συνάντηση (Παρασκευή 16/12/2011,  απόγευμα – Σάββατο 17/12/2011,  πρωί) Αξιολόγηση τελικών μικροδιδασκαλιών 16


Η συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου αποτελείται από την ενδιάμεση αξιολόγηση μιας γραπτής εργασίας και την τελική αξιολόγηση μιας μικροδιδασκαλίας διάρκειας είκοσι (20΄) λεπτών. Στην πρώτη περίπτωση κρίνεται η επιμέλεια του εκπαιδευόμενου στην  παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους του επιμορφωτικού προγράμματος και στη δεύτερη περίπτωση κρίνεται η διδακτική επάρκεια του εκπαιδευόμενου στην πράξη.

Για όσους επιλεγούν και εργάζονται  σε περιοχή άνω των 50 χιλιομέτρων από την Αθήνα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των  δαπανών διαμονής και διατροφής, αλλά όχι μετακίνησης.

Τα μέλη του Μητρώου, που υπηρετούν ως Δημόσιοι Υπάλληλοι και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει  να  εγγραφούν πρώτα στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα εφόσον δεν διαθέτουν ήδη κωδικό πρόσβασης) στον σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/, να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και εν συνεχεία να  δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα ως εκπαιδευόμενοι με την αποστολή της δήλωσης ενδιαφέροντος που ακολουθεί στο e-mail: abourbouli@ekdd.gr.

Τα μέλη του Μητρώου, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη κατηγορία, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα ως εκπαιδευόμενοι με την αποστολή της δήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται στο e-mail:  abourbouli@ekdd.gr.

Τα μέλη του Μητρώου του ΕΚΔΔΑ, που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Εισαγωγικής Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής  και θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση σε επόμενη φάση για την ολοκλήρωση των ωρών εκπαίδευσής τους.

σοι από τα μέλη του Μητρώου έχουν ήδη παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης υπόψη της Επιστημονικά

Υπεύθυνης κας Μπουρμπούλη (fax: 2131306245), προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα εγγραφής τους στον Πίνακα Εκπαιδευθέντων χωρίς συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά  προγράμματα.

Εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη στείλει αντίστοιχη βεβαίωση για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών της Εισαγωγικής Εκπαίδευσης.

Για συμμετοχή στα δύο επιμορφωτικά προγράμματα του 2011 θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους εκδηλώσουν  ενδιαφέρον μέχρι και τις 18 Νοεμβρίου 2011.

Όσοι δεν επιλεγούν, καθώς και όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον μετά την ημερομηνία αυτή, θα συμμετάσχουν στα προγράμματα που θα διοργανωθούν το 2012, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την κ. Αγγελική Μπουρμπούλη, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας ΕΚΔΔΑ, τηλ.30 213-1306224, e-mail: abourbouli@ekdd.gr, Ταχ. Διεύθυνση  Πειραιώς 211, 177 78, Ταύρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

moschato.tauros.life@gmail.com