Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Επιστολή Ανδρέα Ευθυμίου για τον πρώτο χρόνο θητείας του στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου

Ο Δήμος μας στην κοινωνική και οικονομική συγκυρία

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων μου και θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις και τις επιλογές του Δήμου μας σε μια περίοδο όπου όλοι βιώνουμε μία πολύπλευρη κρίση και ιδιαίτερα οι ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες.

Α. Τα οικονομικά δεδομένα του νέου Δήμου

1/ 1/2011: Απογραφή έναρξης.  
Προχωρήσαμε άμεσα σε ουσιαστική απογραφή των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων των δύο πρώην Δήμων. Τόσο το Μοσχάτο όσο και ο Ταύρος έχουν τη δική τους ιστορία, τις δικές τους επιτυχίες και κατακτήσεις ταυτόχρονα, όμως, υπήρξαν αδυναμίες και καθυστερήσεις.

 
Οι αναφορές στο παρελθόν ούτε προσθέτουν ούτε αφαιρούν, κρατάμε τα θετικά στοιχεία των δύο πρώην Δήμων και προχωράμε.

Άμεσες ενέργειες ήταν η σταδιακή αποπληρωμή των χρεών που αναλάβαμε: οι υποχρεώσεις του νέου Δήμου την 1/1/ 2011 ήταν σε
προμηθευτές 5.476.740 € και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δάνεια 10.900.094 €, με ετήσιες πληρωμές τοκοχρεωλυσίων για το 2011 ποσού 1.476.000 €.


2011: Αποπληρωμή υποχρεώσεων και μείωση δαπανών.
  
Η εξυπηρέτηση των ανελαστικών υποχρεώσεων (μισθοί, εισφορές, δόσεις δανείων κλπ) διεξήχθη απρόσκοπτα, ενώ οι πληρωμές σε προμηθευτές για τους εννιά μήνες (1/1- 30/9/2011) ανήλθε στο ποσόν των 1.800.000 € με χρήση ιδίων πόρων χωρίς να απαιτηθεί περαιτέρω δανεισμός. 
Επίσης, σημαντική είναι η αύξηση στα διαθέσιμα του Δήμου, δηλαδή στις καταθέσεις όψεως, ώστε να υπάρχει ένα σημαντικό ταμειακό απόθεμα, για να εξασφαλισθεί η διατήρηση και διεύρυνση των παροχών στον κοινωνικό τομέα.
Παράλληλα, εξοικονομούμε πόρους στη βάση της ορθής κατανομής και διαχείρισης τους, όπως για παράδειγμα η διαδικασία μεταστέγασης υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από ενοικιαζόμενους σε ιδιόκτητους χώρους (π.χ. δημοτικό βιβλιοπωλείο ενώ σύντομα ακολουθεί η μεταστέγαση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου).

Τη φετινή περίοδο, με ένταξη σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, εξασφαλίσθηκε η συνέχεια της απαλλαγής των συμμετεχόντων από τροφεία στους παιδικούς σταθμούς του Ταύρου και επεκτάθηκε στους παιδικούς σταθμούς του Μοσχάτου. 

Επίσης, υπήρξε μείωση διδάκτρων σε καλλιτεχνικά εργαστήρια και σε δραστηριότητες του αθλητικού τομέα, ενώ συνεχίζουμε να διοργανώνουμε όλους τους πολιτιστικούς και αθλητικούς θεσμούς στις δύο περιοχές (Καρναβάλι, Ταύρεια, Μαθητικό φεστιβάλ, Διαδημοτικό φεστιβάλ θεάτρου, αθλοδιακοπές, κλπ.), μειώνοντας ταυτόχρονα τις δαπάνες κατά 45 60%.


Β. Υψηλές μειώσεις Δημοτικών τελών έως 24% για κατοικίες και επιχειρήσεις

Αποφασίσαμε πολύ υψηλές μειώσεις τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ώστε και οικονομική ελάφρυνση να υπάρξει και να φθάσουμε γρηγορότερα στη σύγκληση των τελών των δύο περιοχών.

 
Οι μειώσεις φθάνουν στο 22% για τις μικρές επιχειρήσεις και στο 24%για τις κατοικίες.

Πιο συγκεκριμένα, οι συντελεστές για το 2012 είναι: Κατοικίες: 1,02 €/ τ.μ., Επιχειρήσεις 0-250 τ.μ: 3,15 € /τ.μ., Επιχειρήσεις 251-6.000 τ.μ: Μοσχάτο 4,56 € / τ.μ.,- Ταύρος 4,84% €/ τ.μ., Επιχειρήσεις στεγασμένες άνω των 6.000 τ.μ.: Μοσχάτο 2,74€ / τ.μ. Ταύρος 2,76 €/τ.μ., Μη στεγασμένες: Ταύρος 1,38 €/ τ.μ.
Παράλληλα, με την προοπτική συγκέντρωσης διαφυγόντων εσόδων, έχουμε ξεκινήσει επανακαταμετρήσεις για τον έλεγχο των τετραγωνικών μέτρων στις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης, προχωρήσαμε άμεσα σε ενέργειες κατά των Ανωνύμων Εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΗΣΑΠ, ΟΣΕ) που δεν καταβάλλουν, ως όφειλαν, τα δημοτικά τέλη που τους αναλογούν. 
Πιστεύω ότι ο σεβασμός στο περιβάλλον απαιτεί από όλους μας να ενισχύσουμε τα προγράμματα ανακύκλωσης γιατί έτσι μόνο θα περιοριστεί ο όγκος των σκουπιδιών που παράγουμε και θα μειωθεί και το κόστος διαχείρισης τους.

Γ. Απαλλαγή από τα τέλη, εθελοντικά δίκτυα, ενέργειες στήριξης, κοινωνικό παντοπωλείο

Προχωρήσαμε σε πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για την πρώτη κατοικία στις άπορες οικογένειες.

Επίσης, με βάση το εισόδημα, υφίσταται
πλήρης απαλλαγή ή μείωση κατά 50% των τελών σε οικογένειες με ΑΜΕΑ, σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες.
Ο εθελοντισμός συνιστά το σημαντικότερο παράγοντα παραγωγής κοινωνικού κεφαλαίου και για αυτό ξεκινήσαμε τη δημιουργία εθελοντικών δικτύων: Το Δίκτυο Εθελοντών Γιατρών έχει ως στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και το Δίκτυο Εθελοντών Εκπαιδευτικών για προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αντιμετωπίζουμε με συστηματικό τρόπο και κοινωνική ευαισθησία το χρόνιο πρόβλημα των ΡΟΜΑ με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την καύση καλωδίων στην περιοχή Βοτανικού, κλείνοντας τα παράνομα σκραπατζίδικα και σε στενή συνεργασία με την Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και την Επιτροπή Κατοίκων επιδιώκουμε αποτελεσματικές λύσεις.

Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και τη νομική μας υπηρεσία, προχωρήσαμε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να είμαστε στο πλευρό των κατοίκων που θα αποφασίσουν με δική τους ευθύνη να μην πληρώσουν το έκτακτο ειδικό τέλος στη ΔΕΗ. Το επόμενο διάστημα ξεκινά το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή, που θα στεγάζεται σε ιδιόκτητο ακίνητο στην πλατεία Αττάλειας καλύπτοντας τις ανάγκες σε βασικά τρόφιμα για 200 άπορες οικογένειες της πόλης μας.

Δ. Ώριμα έργα και στρατηγικοί στόχοι

Η πόλη μας ξεκινά από τον Ελαιώνα και φθάνει μέχρι και την Παραλία συνδέοντας, μέσω της οδού Πειραιώς, την πρωτεύουσα με το λιμάνι του Πειραιά. Τα τρία αυτά συγκριτικά πλεονεκτήματα (Πειραιώς, Παραλία, Ελαιώνας), αναφέρονται ως «Πόλοι Διεθνούς και Εθνικής Εμβέλειας» στο πρόσφατο σχέδιο νόμου για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής.

Αυτό ακριβώς διεκδικούμε ώστε να δημιουργήσουμε μία πόλη με ισχυρή ταυτότητα και φυσιογνωμία αυξάνοντας το κύρος και την ελκυστικότητά της και παράλληλα διατηρώντας το χαρακτήρα της γειτονιάς.

Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος και στα έργα τοπικής εμβέλειας. Τους τελευταίους μήνες έχουν ωριμάσει και είναι έτοιμα για υποβολή προς ένταξη στα προγράμματα του ΕΣΠΑ αξιόλογα έργα συνολικής αξίας 20.000.000 € όπως: η αποπεράτωση του κτιρίου Τιμόθεου Ευγενικού για χρήση κοινωνικών υπηρεσιών και ΚΑΠΗ, η ανάπλαση του Β.Α. Μοσχάτου, η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων, η ανέγερση ενός παιδικού και ενός βρεφονηπιακού σταθμού, η μελέτη κατασκευής του κεντρικού συλλεκτήρα της Χρ. Σμύρνης, η αντικαταστάση του χλοοτάπητα του Εθνικού Σταδίου, η συνολική ανάπλαση της πλατείας Λαού όπως και άλλων έργων του τεχνικού προγράμματος. 
Διεκδικήσαμε από το κράτος και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο παραχώρησης σημαντικών εκτάσεων όπως οι Φαρμακαποθήκες στη Λ. Ειρήνης και το οικόπεδο επί των οδών Χρ. Σμύρνης και Κλαζομενών για την ανέγερση παιδικού σταθμού.
Τις ημέρες που έρχονται, η πόλη μας θα γιορτάσει αξιοποιώντας, κυρίως, τις δικές της δυνάμεις και με μικρό κόστος: Θεατρικές παραστάσεις, χορωδιακά σχήματα, χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα, αφηγήσεις παραμυθιών και παραδοσιακά παιχνίδια. Σας περιμένω να καλωσορίσουμε μαζί το νέο χρόνο ανήμερα Πρωτοχρονιάς και να κόψουμε την πίτα στο Πολιτιστικό Κέντρο.
Θα είμαστε πάντα δίπλα στα προβλήματα σας και θα προσπαθούμε για το καλύτερο με στόχο την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο υπηρετούμε το όραμά μας για ένα σύγχρονο Δήμο με καινοτόμες και ποιοτικές υπηρεσίες, για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των κατοίκων, για μία πόλη με άρτιες υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη με κέντρο τον άνθρωπο
Σε αυτήν την κοινή προσπάθεια συνεισφέρουν οι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι εργαζόμενοι στο Δήμο, οι εθελοντές- πολίτες και θα ήθελα ειλικρινά να τους ευχαριστήσω για την πολύτιμη συμμετοχή τους.

Εύχομαι να περάσετε όμορφα στις γιορτές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και να συνδράμουμε όσο μπορούμε εκείνους που δοκιμάζονται περισσότερο

Ακούμε και μαθαίνουμε από εσάς
Περιμένουμε τις απόψεις και προτάσεις σας,
τα ερωτήματα και τα παράπονα σας
στα τηλ.: 213 2019630-1 και 213 2036281-2
(καθημερινά 8-2 μ.μ. εκτός Σαββάτου & Κυριακής)
ή συμπληρώστε σχετικό ερωτηματολόγιο στην
ιστοσελίδα του Δήμου: www.dimosmoschatou-tavrou.gr

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου- Ταύρου
Ανδρέας Γ. Ευθυμίου

4 σχόλια:

 1. ΑΣ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ!!! Ο ΤΑΥΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΨΑΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ! Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΟ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι αναφορές στο παρελθόν ωφελούν, γιατί μας κάνουν καλύτερους στο μέλλον. Τα χρέη δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Οφείλονται σε πολιτικές που ακολούθησαν οι πρώην δήμαρχοι και οι συνεργάτες τους στο Μοσχάτο και στον Ταύρο. Κάποτε πρέπει να δοθούν οι οφειλόμενες πολιτικές εξηγήσεις. Το μεγαλύτερο έλειμμα στον Δήμο μας είναι το έλειμμα δημοκρατίας και η ουσιαστική συμμετοχή των δημοτών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλά όλα αυτά Δήμαρχε και μακάρι να κάνεις ακόμα περισσότερα αλλά μήπως μπορείς να κάνεις κάτι και με το παρκάρισμα των αυτοκινήτων στις ράμπες των πεζοδρομίων;
  Κάνε μια βόλτα με ένα παιδικό καρότσι στο Μοσχάτο και θα με θυμηθείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δήμαρχε, στις... επιστολές είσαι πρώτος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

moschato.tauros.life@gmail.com