Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Τι ειπώθηκε στο Συμβούλιο Μοσχάτου - Ταύρου της Παρασκευής 11/11 για το Χαράτσι της ΔΕΗ

Ο κ. Πρόεδρος Θανάσης Ντερέκας εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο Δηµοτικό Συµβούλιο Δήµου Μοσχάτου­ Ταύρου εισήγηση Δηµάρχου Μοσχάτου ­Ταύρου σχετικά µε το ειδικό τέλος ακινήτων µέσω ΔΕΗ, η οποία έχει ως εξής:

Για το σηµαντικό αυτό θέµα είχα δεσµευτεί στο προηγούµενο Δηµοτικό Συµβούλιο, ότι θα συζητηθεί στο αµέσως επόµενο. Για τον λόγο αυτό σήµερα φέραµε για συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης το συγκεκριµένο θέµα.

Αναγνωρίζουµε τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που έχει επιβαρύνει το βιοτικό επίπεδο εκατοντάδων οικογενειών στην πόλη µας, ενώ δεν µας βρίσκει σύµφωνους η απόφαση της κυβέρνησης να εισπράξει το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ, µε αντίστοιχη διακοπή του ρεύµατος σε όσους δηλώνουν αδυναµία πληρωµής του.

Η δυσκολία πληρωµής του ειδικού τέλους που θα αντιµετωπίσει µεγάλος αριθµός των κατοίκων µας είναι δεδοµένη. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η καταγγελία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονεί η ενδεχόµενη διακοπή του ρεύµατος για µεγάλο ποσοστό ασθενών που χρησιµοποιούν σκευάσµατα τα οποία χρειάζονται ψύξη ή θέρµανση.

Επιλέγουµε να σταθούµε δίπλα σε όσους κατοίκους αποφασίσουν να µην πληρώσουν το ειδικό τέλος.

Σε συνάντηση που πραγµατοποιήσαµε µε τη νοµική υπηρεσία του Δήµου και αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά µε τον Πρόεδρο κ. Στέλιο Μανουσάκη, τέθηκαν οι βάσεις για την ύπαρξη νοµικής πληροφόρησης σε όσους δηµότες µας, επιλέγουν µε δική τους ευθύνη να µην καταβάλλουν το ειδικό τέλος. 

Καλούµε, επίσης, τα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ να αναλάβουν πρωτοβουλίες για το συγκεκριµένο ζήτηµα. 

Για τους λόγους αυτούς καταθέτουµε τις παρακάτω προτάσεις: 1)Εξώδικο προς ΔΕΗ 2)Κάλυψη εξώδικων µέτρων σε όσους δεν δύνανται αποδεδειγµένα να πληρώσουν 3)Διαπαραταξιακή επιτροπή για ευπαθείς οµάδες 4)Μέχρι να κριθεί αντισυνταγµατικό το µέτρο να µην γίνει διακοπή ρεύµατος σε κανέναν κάτοικο 5)Ασφαλιστικά µέτρα σε συνεργασία µε δικηγορικό σύλλογο Πειραιά. 6)Ενηµέρωση των πολιτών την επόµενη Τρίτη από την Νοµική Υπηρεσία και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά.

Ακολουθούν τοποθετήσεις των επικεφαλής των Δηµοτικών παρατάξεων: 


Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης: Άδικα και αντιλαϊκά µέτρα. Για το χαράτσι συµφωνούµε να λάβουµε µέριµνα και να είµαστε κοντά σ΄αυτές τις κοινωνικές οµάδες µε συγκεκριµένο τρόπο. Δεν ακούσαµε πρόταση από τον κ. Δήµαρχο , να υιοθετήσουµε πρόταση από άλλους Δήµους όπως ο Ιωακειµίδης.

Άρης Κρεµµύδας: Σοβαρό θέµα που ταλανίζει όλη την κοινωνία . Να προφυλάξουµε την αυτοδιοίκηση . Ο ελληνικός λαός εδώ και δύο χρόνια έχει υποστεί λαίλαπα µέτρων η οποία θα συνεχιστεί. Βρίσκεται σε Νοµικό Κενό , γιατί η διοίκηση της ΔΕΗ κατ΄ εντολή των Υπουργών έθεσαν νοµικά να µην µπορεί ο πολίτης να πληρώσει µόνο το
ρεύµα του χωρίς το ειδικό τέλος. Οι συµπολίτες µας δεν έχουν να πληρώσουν , όχι δεν θέλουν. Δεν πρέπει να µείνουµε σε ψηφίσµατα . Αν κάποιος δηµότης δεν καταβάλλει το ποσό , πρέπει να είµαστε φερέγγυοι σε όποια απόφαση πάρουµε. Η συνδροµή της Νοµικής Υπηρεσίας να είναι αµισθεί. Εγώ προτείνω κάτι πιο ριζοσπαστικό , είµαστε πολιτικό όργανο να πάρουµε απόφαση να επανασυνδέσουµε το ρεύµα και να έχουµε εµείς την ποινική ευθύνη. Σύσταση µόνιµης επιτροπής Δηµοτικού Συµβουλίου διαπαραταξιακής για κοινωνικά µέτρα. 

Παναγιώτης Κυριαζίδης: ψήφισµα , στο δια ταύτα ο δήµος να συµπαρασταθεί στις οικογένειας, στους εργαζοµένους και να µην επιστρέψει διακοπή ρεύµατος ή να επανασυνδέσει το ρεύµα, συµφωνούµε. 

Δηµήτριος Σούτος : Πρέπει να το αντιµετωπίσουµε σαν πολιτικό γεγονός, χαράτσι θ΄ ακολουθήσουν κι άλλα . Πρέπει να προστατέψουµε τους δηµότες µας. Χρειάζεται ξεκάθαρη πολιτική απόφαση . Κάθε απόφαση ορίζει τον Δήµαρχο να εκτελεί την απόφαση. Νοµική κάλυψη σ΄αυτούς που δεν πληρώνουν ; Να είναι οµαδική . Η επανασύνδεση, αυτός που θα το κάνει θα είναι υπέρβαση… Συµπαράσταση από το Δηµοτικό Συµβούλιο να αναλάβουµε όλοι την ευθύνη και όχι µόνο ο Δήµαρχος ότι δεν κάνει υπέρβαση καθήκοντος και απέναντι στην πολιτεία. 

Γρηγόρης Σωπάκης : Να παρθούν αποφάσεις για να στηρίζουν ανθρώπους που δεν µπορούν ή δεν θέλουν να πληρώσουν. Προς τιµή του Δηµάρχου έθεσε στις Νοµικές Υπηρεσίες . Συµφωνούµε σε πολλά σηµεία. Έρχεται λαίλαπα µέτρων,το Δηµοτικό Συµβούλιο να είναι ανάχωµα σε αυτά τα αντισυνταγµατικά και άδικα µέτρα. Ο δήµος να στηρίξει τις οµαδικές αγωγές χωρίς αµοιβή. Να ενηµερωθούν οι πολίτες. Να µην επιτρέψουµε να κοπεί το ρεύµα σε κανένα δηµότη , να γίνεται επανασύνδεση αν αυτό συµβεί. Να δηµιουργηθεί γραφείο 24ώρου βάσεως. Συµφωνώ µε την επιστολή στη ΔΕΗ µάλιστα µε τη µορφή εξωδίκου. Να δώσουµε δύναµη στο Δήµαρχο µε οµόφωνη απόφαση αν και όποτε χρειαστεί, να πάρουµε την πολιτική ευθύνη. 
Ακολουθούν τοποθετήσεις των Αντιδηµάρχων:


Πέτρος Δηµητρίου: Καίριο θέµα , σε σχέση µε την οικονοµική κρίση . Σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτηµα µε µεγάλο κόστος για τους πολίτες. Η οικονοµική κρίση δεν αποσυνδέεται από το χαράτσι της ΔΕΗ. Φταίει το γεγονός ότι το κράτος δεν µπορούσε να συγκεντρώσει τα χρήµατα για τις δαπάνες του . Δεν µπορούσε να συλλέξει τους φόρους. Προτείνω αυτοί που δεν µπορούν να πληρώσουν το χαράτσι να το αιτιολογήσουν. 

Γεώργιος Δαµηλάκος: Μόνο σε αυτούς που δεν µπορούν , πρέπει να σταθούµε δίπλα τους, στα πλαίσια που µας επιτρέπει ο νόµος. Το εντέλεσθε του Δηµοτικού Συµβουλίου δεν καλύπτει το Δήµαρχο. Εκείνος φέρει την ευθύνη σύµφωνα µε το νόµο. Να πάρουν τα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα την ευθύνη και να γίνει συνολική ρύθµιση και όχι αποσπασµατική. 
Ακολουθούν τοποθετήσεις των Δηµοτικών Συµβούλων οι οποίες καταγράφονται στα επίσηµα πρακτικά. 

Τέλος ο κ. Δήµαρχος διαβάζει ψήφισµα και ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
Το Δηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση, θεωρεί την επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) ένα µέτρο άδικο. Ένα µέτρο που δεν µπορεί να εφαρµοστεί στη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που βιώνουµε, µε την ολοένα αυξανόµενη
ανεργία και τις δυσκολίες που προκύπτουν από την οικονοµική κρίση. 

Η πιθανή διακοπή του ρεύµατος σε χαµηλοσυνταξιούχους, άνεργους, πολύτεκνους, ασθενείς και κατοίκους που δοκιµάζονται έντονα από την κρίση, είναι µία άδικη και απαράδεκτη πρακτική. Η επιβολή αυτού του µέτρου, ιδιαίτερα µέσα στο χειµώνα, είναι ηθικά απαράδεκτη. Για τους παραπάνω λόγους, στη συνεδρίαση της Παρασκευής 11 Νοεµβρίου 2011 το Δηµοτικό Συµβούλιο Μοσχάτου ­Ταύρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1              Ο Δήµος Μοσχάτου­Ταύρου να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων που θα αποφασίσουν µε δική τους ευθύνη να µην πληρώσουν το ειδικό τέλος.
2              Η Δηµοτική Αρχή να αποστείλει σχετική επιστολή­αίτηµα στη ΔΕΗ.
3              Η Δηµοτική Αρχή να αποστείλει εξώδικο έγγραφο στη ΔΕΗ, προκειµένου να αποτρέψει τη διακοπή του ρεύµατος.
4              Να συσταθεί Διαπαραταξιακή Επιτροπή για το θέµα.
5              Οι κάτοικοι, εάν χρειαστεί να υποστηριχτούν από το Δήµο µε κάθε νόµιµο µέσο.
6              Να µην επιτρέψει ο Δήµος να στερηθούν οι κάτοικοι το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας και τέλος.
7              Καλούνται οι κάτοικοι σε ανοικτή συνάντηση, την ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΗ 2011, στην Αίθουσα Δηµοτικού Συµβουλίου (Κοραή 51), στις 17.00 για ενηµέρωση και περαιτέρω διευκρινήσεις επί του συγκεκριµένου θέµατος.  

Στη συνάντηση θα παρευρίσκεται η νοµική υπηρεσία του Δήµου και αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

• Απέχουν από την συζήτηση και την ψηφοφορία οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι Ιωάννης Σάββας και Κων/νος Πηνιώτης σύµφωνα µε το άρθρο 99 ΠΑΡ. 1 του Δ.Κ.Κ., διότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ. 

3 σχόλια:

 1. Ρε παιδιά κοιτάξτε να έχουν τα σχολεία πετρέλαιο και αφήστε τα μεγάλα λόγια κύριοι της δημοτικής αρχής.Σήμερα το 1ο δημοτικό δεν άναψε λόγω έλλειψης πετρελαίου.Εδώ δεν μπορείτε τα μικρά και εύκολα. Θα μπορέσετε τα μεγάλα και δύσκολα;
  Μην κοροιδεύετε και μην παρασύρετε τον κόσμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΟΡΘΙΟΣ? ΝΑ ΤΟΝ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 15/11/11

  Οι εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου έδωσαν τα εξής νομικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, όταν με δική του απόφαση και πρωτοβουλία δεν πληρώσει το ειδικό τέλος και δεν θέλει να του κόψουν το ρεύμα:

  1. Πληρωμή του λογαριασμού μέσω ΑΤΜ τράπεζας. Στο ΑΤΜ θα χρειαστεί να πληρώσετε το ηλεκτρικό ρεύμα, τα δημοτικά τέλη και την ΕΡΤ, δηλαδή όλον τον λογαριασμό εκτός από το ειδικό τέλος ακινήτων.

  2. Δήλωση στην ΔΕΗ ότι πληρώνετε τον λογαριασμό που αφορά την ΔΕΗ, χωρίς το ειδικό τέλος. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος της ΔΕΗ αρνηθεί να παραλάβει την δήλωση, θα πρέπει να στείλετε εξώδικο στην ΔΕΗ γνωστοποιώντας τα παραπάνω.

  3. Από αυτό το βήμα ξεκινάει η "εμπλοκή" του Δήμου. Αντί να σταλούν ατομικά εξώδικα προς την ΔΕΗ, ο Δήμος μπορεί να στείλει ομαδικά το εξώδικο (ώστε να μην επιβαρυνθεί το κόστος ο δημότης).

  Ο Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, δήλωσε ότι ο Δήμος θα σταθεί δίπλα σε όποιον αποφασίσει (με δική του ευθύνη) να μην πληρώσει το χαράτσι, ενώ αναλαμβάνει την αποστολή των μαζικών εξώδικων προς την ΔΕΗ, θα συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή για το ζήτημα, ενώ είπε ότι θα σταθεί απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια να κοπεί το ρεύμα από οποιοδήποτε σπίτι. Φυσικά, το νομικό τμήμα του Δήμου είναι στην διάθεση των πολιτών για να λύσει απορίες.

  Εκτίμησε (και σε αυτό συμφώνησαν και οι δικηγόροι) πως δεν πρόκειται να γίνει κάποια κίνηση για να κοπεί το ρεύμα, αν δεν τελεσιδικήσει η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της συνταγματικότητας του νόμου για το ειδικό τέλος (πιθανότητα μέχρι το τέλος του χρόνου να γνωρίζουμε τι θα γίνει), πρόσθεσε όμως πως αυτό πρόκειται για προσωπική εκτίμηση, επομένως είναι επισφαλής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

moschato.tauros.life@gmail.com